...napokon, urobí to Nanokon

Profil spoločnosti

Stavebná spoločnosť NANOKON s.r.o. bola založená v apríli 2009. Nanokon s.r.o. je moderná a dynamická spoločnosť pôsobiaca na území Slovenskej republiky, Švédska, Nemecka, Holandska a Rakúska.


V  zahraničí  sa firma zaoberá realizáciou hrubých stavieb pomocou prefabrikovaného systému VST aplikovaného v bytovej a polyfunkčnej výstavbe pri využití vlastných kapacít. Projekty vo Švédsku realizujeme pre nášho partnera VST Nordic od roku 2011. Prefabrikovaný debniaci systém VST je vyvinutý rakúskou spoločnosťou VST GROUP a vyrábaný na Slovensku, v Nitre.

Na Slovensku firma vykonáva rôzne stavebné činnosti pre klientov obchodných centier od jednoduchých opráv a servisných úkonov až po realizáciu obchodných priestorov na kľúč vrátane interiérových prvkov. V administratívnych budovách sa zameriava na výstavbu a rekonštrukciu kancelárskych priestorov. Túto zabezpečuje svojim zákazníkom formou generálnej dodávky, vrátane inštalácie technologických zariadení.